تالار پیروزی


در تالار پیروزی نامه های رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی و صدام حسین که پس از پذیرفته شدن قطعنامه 598 و آتش بس رد و بدل شده بود دیده می شود .
مطالعه محتوای این نامه ها به خوبی نشان می دهد که دیکتاتور عراق از مواضع خود عقب نشینی کرده و شروع جنگ را اشتباه می داند و از مواضع دوستی و در مقام یک کشور همسایه سخن می گوید . همان دیکتاتوری که عهد نامه 1975 الجزایر را پاره کرد و با همه قدرت به جنگ علیه ایران برخاسته .
از همه تجهیزات و امکانات مدد گرفته و از هیچ جنایت و ددمنشی فروگذاری نکرده است در این نامه ها کوتاه آمده از آن قله غرور به زیر آمده و سعی کرده مسالمت جویانه سخن بگوید زیرا عملکرد رزمندگان با ایمان و عاشق ایرانی دیده و فهمیده که با دولت و ملتی متحد و سرافراز و معتقد مواجه شده است
و این در حالی است که بسیاری از مناطق ایران از جمله خرمشهر برای عراق اهمیت فوق العاده و حیاتی داشته و دفاع از آن را با دفاع از بصره و بغداد یکسان می دانسته است . به اسارت گرفتن 12 هزار نفر از نیروهای عراقی در عملیات بیت المقدس نشان از اهمیت حفظ خرمشهر برای عراق و استفاده از همه توان و امکانات خود برای نگه داشتن این منطقه داشت و حال مجبور به عقب نشینی شده است .
در تالار پیروزی همچنین نوشته ای با عنوان تحلیل امام (ره ) از جنگ دیده میشود . نوشته ای که حاوی جملات ارزنده ، حکیمانه و زیبای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در باره جنگ و ثمرات آن است و مقدس ما نشانگر ماهیت دفاع مقدس .
- ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم .
- ما در جنگ ابهت شرق و غرب را شکستیم .
- ما به مردم جهان و منطقه ثابت کردیم علیه تمام قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال میتوان مبارزه کرد .

بازگشن به صفحه اصلی